siemanejro

Szusujemy przez zaawansowane pnącza. Maszyna nie ma wartości.